WaterWijs

WaterWijs is een proefproject dat een nieuwe manier van kennis delen in de landbouw introduceert, om de hefboomwerking die uitgaat van pioniers te versterken.

In kleine groepjes en met de landbouwer van het gastbedrijf als middelpunt van de interactie wordt een innovatieve, ‘waterwijze’ oplossing inzake slimme wateropvang of zuinig watergebruik met collega-landbouwers tot in detail bediscussieerd.

Het project benut ook de innovatieve bedrijfsvoering van Proefcentrum Pamel, die streeft naar 100% waterbalans, om collega-land- en tuinbouwers te triggeren en te begeleiden om tot een beter waterevenwicht te komen op hun eigen bedrijf.

WaterWijs werkt in Vlaams-Brabant tenslotte ook aan het realiseren van enkele waterkansen, door knelpunten op te lossen bij het lokaal ontsluiten van duurzaam en ecologisch beheerd water voor landbouw.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Vlaams-Brabant.

 

 

 

 

 

 

Financiering project: Platteland Plus Project

Startdatum: 27/10/2020

Einddatum: 30/06/2023

Partners: Proefcentrum Pamel

Contactpersoon: Mieke Vandermersch

Wanneer welke waterkwaliteit in de land- en tuinbouw?

Waaraan denken bij de aanleg van een spaarbekken?

Hoe bouw ik een zandfilter?

Waaraan denken bij de aanleg van greppel-bermstructuren (swales)?

Wanneer en hoe dien ik een vergunningsaanvraag in voor een watersilo?

Hoe verbeter ik de stabiliteit van mijn bodem?