Witloofmineervlieg en wollige slawortelluis

Praktijkpunt Landbouw volgt de aanwezigheid van wollige slawortelluis en witloofmineervlieg gedurende het groeiseizoen op in verschillende regio’s via intense tellingen.

Wekelijks wordt door Inagro en Praktijkpunt Landbouw een waarschuwingsbericht opgesteld dat door de LAVA-veilingen wordt verspreid naar de leden-witlooftelers. Niet-aangesloten telers kunnen tegen betaling de berichten ook ontvangen.

Verspreid over de diverse teeltgebieden van witloof in België worden wekelijks twintig waarnemingsvelden of referentiepercelen gecontroleerd op de aanwezigheid van witloofmineervliegen. Voor de wollige slawortelluis worden zes percelen opgevolgd. Op basis van de ligging van de witloofpercelen en de ervaringen van de laatste jaren worden de waarnemingsplaatsen over de teeltgebieden verspreid.

Inagro staat in voor de waarnemingen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Praktijkpunt Landbouw neemt Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Antwerpen voor zijn rekening.

Per veld worden de insecten gevangen met behulp van drie gele vangbakken gevuld met water, bewaarmiddel en detergent.

 

We zoeken nieuwe methodes om sneller en nauwkeuriger advies te kunnen geven.

    • We werken aan een semi-automatische screening van vangplaten. In de toekomst zou je dit als teler zelf kunnen doen: vangplaten op het perceel plaatsen, na een week een foto nemen van de platen en deze doorsturen. Dit maakt het mogelijk om een perceelsgericht advies te krijgen.
    • We werken aan een betaalbare automatische sensor die op je perceel het aantal witloofmineervliegen monitort. Zo zou je real time informatie over de plaagdruk op je eigen perceel kunnen krijgen.

 

Houd de activiteitenpagina in het oog of abonneer je op onze nieuwsbrief, zo mis je geen enkel infomoment en blijf je op de hoogte van ons onderzoek.

 

Lees hier de meest recente proefresultaten:

IPM & Gewasbescherming

Heb je een vraag? Contacteer me!

Onderzoeker Witloof - Gewasbescherming

016 21 27 63