Over ons

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant staat in voor praktijkgericht landbouwonderzoek. Onze focus ligt al sinds 1973 op witloof.

Daarnaast zetten we in op innovatieve teelten, akkerbouwmatige teelten en bredere thema’s zoals duurzaamheid, innovatie en bodem- en waterkwaliteit.

We verzamelen en ontwikkelen kennis om land- en tuinbouwers in hun dagelijkse praktijk te ondersteunen.

Voor scholen en belangstellenden zijn we een informatiepunt waar ze terecht kunnen om bij te leren over landbouw en landbouwonderzoek. We tonen hen de praktijk en laten hen met de handen uit de mouwen landbouw ervaren.

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw is een extern verzelfstandigd agentschap van de provincie Vlaams-Brabant.

Onze werking is enkel mogelijk dankzij de structurele subsidies van de provincie Vlaams-Brabant, BelOrta en Boerenbond. Het bestuursorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van deze 3 organisaties én telers. Tom Dehaene, gedeputeerde Landbouw van de provincie Vlaams-Brabant, is voorzitter.