Erosie

Wat kan je doen om erosie te voorkomen? En is er een verschil tussen ruggenteelt en vlakveldteelt?

Het is ondertussen algemeen geweten dat erosie leidt tot afname van de bodemkwaliteit. Ook gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen gaan verloren. Deze stoffen komen terecht op naburige, stroomafwaarts gelegen percelen en in waterlopen, wat de waterkwaliteit niet ten goede komt.

 

Ruggenteelt

Er zijn 2 manieren om erosie in ruggenteelt aan te pakken: drempels en vastetandbewerking.

Tussen beide teelttechnieken was er visueel geen verschil in het bestrijden van erosie. Bovendien was er bei beide ook geen negatief effect op de opbrengst.

Tijdens het uitvoeren van de proef zijn er wel enkele aandachtspunten naar voor gekomen:

  • De schoepen van de gebruikte drempelvormer (hydro-dycker) zijn gemaakt op maat van aardappelruggen (V-vormig). Dit bleek te smal voor de witloofruggen, waardoor de drempeltjes niet de volledige breedte van de tussenrug (=ongeveer 33 cm) overspanden. Ook de gebruikte vaste tanden werkten niet in de volledige breedte van de tussenrug.
  • De aarde tussen de ruggen moet los en fijn zijn om mooie drempeltjes te vormen. Bij werkgangen kan dit een probleem geven. De tand voor de schoepen helpt een beetje om dit losser te maken maar was hier dus niet breed genoeg.
  • Om nieuwe erosie te voorkomen is na elke schoffelbeurt een heraanleg nodig van de drempeltjes of een nieuwe passage met de vaste tand. Dit vraagt extra tijd (ongeveer 1,2 uur/ha/heraanleg aan 3 km/u + afstelling en transport) en tegelijk neemt ook het risico op verslemping van de bodem en beschadiging van de ruggen toe. Een eventuele oplossing voor dit probleem is om alles (schoffelen + erosiemaatregel) te combineren in één werkgang.

 

Vlakveldse teelt

Erosie in vlakvelds witloof kan je aanpakken door een niet-kerende bodembewerking (NKB) uit te voeren. Deze teelttechnische maatregel vertoont een duidelijk verschil op vlak van erosiebestrijding ten opzichte van traditioneel ploegen. Dit verschil is nog groter indien er zowel in het najaar als in het voorjaar een NKB uitgevoerd wordt.

Naar opkomst en opbrengst  zijn er geen verschillen tussen ploegen en NKB (najaar en voorjaar). Tijdens de proef was er ook geen duidelijk verschil in onkruiddruk waar te nemen. Bij NKB op vlakveld is het wel belangrijk om een snijkouter voor de zaaimachine te plaatsen. Zo voorkom je verstoppingen door gewasresten te voorkomen.

 

Houd de activiteitenpagina in het oog of abonneer je op onze nieuwsbrief, zo mis je geen enkel infomoment en blijf je op de hoogte van ons onderzoek.

IPM & Gewasbescherming

Heb je een vraag? Contacteer me!

Sorry, No posts.