Wie is wie?

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant staat in voor praktijkgericht landbouwonderzoek. Onze focus ligt al sinds 1973 op witloof. Daarnaast zetten we in op innovatieve teelten, typisch Vlaams-Brabantse teelten en bredere thema’s zoals duurzaamheid, innovatie en bodem- en waterkwaliteit.

We verzamelen en ontwikkelen kennis om land- en tuinbouwers in hun dagelijkse praktijk te ondersteunen. Dit doen we niet alleen door praktische antwoorden te formuleren op vragen van land- en tuinbouwers. We nemen deze vragen ook als uitgangspunt van ons onderzoek en gaan met hen in dialoog.

Naast deze onderzoekstaken heeft Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant ook een bredere maatschappelijke functie. Voor scholen en belangstellenden zijn we een informatiepunt waar ze terechtkunnen om bij te leren over landbouw en landbouwonderzoek. We tonen hen de praktijk en laten hen met de handen uit de mouwen landbouw ervaren.

Directie en ondersteuning

Onderzoekers

Onderzoeker Witloof - Gewasbescherming

016 21 37 63

Onderzoeker Witloof - Rassenonderzoek

016 21 37 64

Onderzoeker Witloof & Innovatieve teelten

016 21 37 68

Onderzoeker Akkerbouw & Innovatieve teelten

016 21 37 66

Onderzoeker Witloof & Innovatieve teelten

016 21 37 57

Onderzoeker Bodem & Water (B3W)

016 21 37 69

Onderzoeker Agroforestry & Druiven

016 21 37 66

Onderzoeker Bodem & Water

016 21 37 67

Onderzoeker Bodem & Water (B3W)

016 21 37 69

Onderzoeker Witloof & Innovatieve teelten

016 21 37 54

Praktijkonderzoeker

016 21 37 55

Praktijkonderzoeker

016 21 37 69

Praktijkonderzoeker

016 21 37 57

Praktijkonderzoeker

016 21 37 69

Praktijkonderzoeker

016 21 37 68

Technische medewerkers

Praktijkcoördinator

016 29 01 74

Teeltleider

016 29 01 74

Technisch medewerker

016 29 01 74

Technisch medewerker

016 29 01 74

Technisch medewerker

016 29 01 74

Technisch medewerker

016 29 01 74

Technisch medewerker

016 29 01 74