Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant

 

Wie?

In de Provinciale Landbouwkamer zetelen land- en tuinbouwers die de Vlaams-Brabantse landbouworganisaties en -verenigingen vertegenwoordigen.

 

Wat doet de Landbouwkamer?

De Landbouwkamer is een adviesorgaan. De leden staan dicht bij de praktijk, weten wat er leeft in de sector en kennen zo de uitdagingen waar landbouwers voor staan. Vanuit die kennis geeft de landbouwkamer advies en impulsen aan het provinciaal beleid. Omgekeerd toetst het provinciebestuur, via de Provinciale Landbouwkamer, zijn beleid aan de praktijk.

De Landbouwkamer telt 40 leden en komt één keer per jaar samen. Het kernbestuur vergadert frequenter. Hier bespreken ze actuele thema’s zoals het belang van landbouweducatie en de bezorgdheden omtrent een Nationaal Park.

Daarnaast neemt de Landbouwkamer ook initiatief om het landbouwbeleid verder uit te bouwen. Dit kan onder de vorm van een activiteit of financiële ondersteuning zijn. Voorbeelden zijn: de verdeling van educatieve borden, ondersteuning van een landbouwleerpad en korte keten initiatieven.