Bodem & Water

Welke maatregelen kan ik treffen tegen droogte? En hoe kom ik meer te weten over de kwaliteit van mijn bodem?

Een gezonde bodem is een basisvoorwaarde voor een goede gewasproductie. Duurzaam bodembeheer wordt steeds belangrijker door de klimaatverandering en de actuele uitdagingen voor onze landbouw.

Waar wil je meer over weten?

Kies een onderzoeksthema waar je meer info over wil krijgen. Je vindt er ook elke deskundige per thema als contactpersoon.

Bodem

Een gezonde bodem vormt de basis van een goede gewasproductie.

Water

Water is kostbaar, daarom springen we er slim mee om.

Bemesting

Niet te veel en niet te weinig, wat is de optimale dosis bemesting?