Sectoren & Thema’s

Je kan bij Praktijkpunt Landbouw terecht voor informatie over verschillende landbouwsectoren en -thema’s. Onze kennis over witloof is het grootst, daarnaast ligt onze onderzoeksfocus ook op akkerbouw. We doen onder andere onderzoek naar granen, koolzaad en innovatieve teelten. Ook leggen we ons toe op bredere thema’s zoals bodem & water.

Witloof

We bouwen onze kennis over witloof al sinds 1973 op. Je kan bij Praktijkpunt Landbouw dus terecht voor al je teelttechnische vragen, maar ook voor advies en individuele begeleiding.

Akkerbouw

Van granen tot koolzaad en innovatieve teelten, akkerbouw is een vlag die vele ladingen dekt.

Bodem & Water

Duurzaam bodembeheer wordt steeds belangrijker door de klimaatverandering.

Andere

Vlaams-Brabant is bekend om haar  tafeldruiven en wijndruiven. Ook hop is een typische teelt voor onze provincie.