B3W

Een vruchtbare bodem en het juiste beheer en gebruik van meststoffen zijn sterke katalysatoren voor een succesvol landbouwbedrijf. Gestoeld op kennis en gesteund door onderzoek helpt B3W (Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit) bedrijven evolueren naar een duurzamere aanpak. Met aandacht voor water, bodem en lucht.

B3W-begeleiders combineren een goede kennis van bodem- en nutriëntenbeheer met uitgebreide expertise binnen specifieke sectoren en teeltregio’s. Hun brede basis en eigen specialisatie maakt hen de ideale partners voor voorlichting en begeleiding via focusgroepen, thematische uitwisselingsmomenten, individuele begeleiding en communicatieacties.

Naast individuele begeleiding en infosessies en uitwisselingsmomenten, publiceert B3W ook interessante artikels zoals:

Benieuwd wat de voorlichters van B3W kunnen betekenen voor jouw bedrijf?

Registreer je op b3w.vlaanderen.be of neem contact via info@b3w.vlaanderen.be.

IPM & Gewasbescherming