Teelttechniek en-kwaliteit

Het Belgisch witloof is internationaal gekend voor zijn hoge kwaliteit. Hoe kunnen we de kwaliteit van witloof doorheen heel de productieketen verhogen?

IPM & Gewasbescherming

Waar wil je meer over weten?

Kies een onderzoeksthema waar je meer info over wil. Je vindt er ook de contactgegevens van onze onderzoekers.

Datagedreven druppelirrigatie

Slimme sensoren en een bodemwaterbalansmodel sturen druppelirrigatie aan.

Naar een betere witloofkwaliteit

Voor de kwaliteitsverbetering introduceren we nieuwe (meet)technieken en modellen.

Optimalisatie houdbaarheid witloof

Een goede houdbaarheid is cruciaal.

Bemesting bij witloof

De gangbare landbouwpraktijk stelt dat witloof een lage stikstofbehoefte heeft.

Ontdooiregimes witloofwortels

De plaatsing van de pallox in de koelcel heeft effect op de kwaliteit van het daarna geforceerde witloof.