Teelttechniek en-kwaliteit

Het Belgisch witloof is internationaal gekend voor zijn hoge kwaliteit. Hoe kunnen we de kwaliteit van witloof doorheen heel de productieketen verhogen?

IPM & Gewasbescherming

Waar wil je meer over weten?

Kies een onderzoeksthema waar je meer info over wil. Je vindt er ook de contactgegevens van onze onderzoekers.

Datagedreven druppelirrigatie

Slimme sensoren gekoppeld aan een bodemwaterbalansmodel sturen druppelirrigatie aan.

Naar een betere witloofkwaliteit

Voor de kwaliteitsverbetering introduceren we nieuwe (meet)technieken en modellen.

Optimalisatie houdbaarheid witloof

Een goede houdbaarheid is cruciaal om witloof aantrekkelijk te presenteren aan de consument.

Bemesting bij witloof

De gangbare landbouwpraktijk stelt dat witloof een lage stikstofbehoefte heeft en dient er dus lage dosissen bemesting moeten worden toegepast.

Ontdooiregimes witloofwortels

Witloofwortels dienen ontdooid te worden na de bewaring in koelcellen. De plaatsing van de pallox in de koelcel heeft effect op de kwaliteit van het daarna geforceerde witloof.