Slimme wateropvang en zuinig watergebruik

Heb je ook het gevoel dat je nóg beter met water zou kunnen omgaan op je bedrijf? Er zijn heel wat landbouwers met innovatieve oplossingen rond slimme wateropvang of zuinig watergebruik. Zij tonen graag welke systemen ze in hun bedrijf hebben toegepast.

 

Prinsheerlijke Aardbeien in Kapelle-op-den-Bos: Water opvangen en recycleren. First flush.

Water opvangen en water recupereren, dat zijn de fundamenten van tuinbouwbedrijf Prinsheerlijke Aardbeien. Ontdek hoe Paul en Christine ervoor zorgen dat geen druppel verloren gaat. Paul denkt ook graag samen met collega’s na over hoe op een eenvoudige manier te voldoen aan het recent verplichte ‘first flush systeem’ voor het hergebruik van drainagewater bij grondloze openluchtteelten. Sinds kort moet je als tuinder immers alle drainagewater in perioden zonder of met weinig neerslag verzamelen om het te hergebruiken wanneer het terug voldoende geregend heeft. 

 

 

Witloofbedrijf Salens BVBA in Erps-Kwerps: Bedrijf en huishouden voor 99,9% op hemelwater.

Op het witloofbedrijf van Luc en Rita verlopen alle bedrijfsprocessen én het huishouden voor 99,9% met opgevangen hemelwater. Enkel koken en tandenpoetsen vormen een uitzondering. Op het bedrijf is ook een erosiepoel en een bezinkpoel aanwezig. Bij hevige regenval, als de akkers het water niet meer kunnen slikken, blijft het toch ter plekke om later zachtjes aan te infiltreren. 

 

 

Melkveebedrijf Jolien LV in Asse: Sproei-installatie op dak van melkveestal.

Voor melkveehouders Joris en Lien staat het welzijn van hun koeien centraal. Tegelijk gebruiken ze zoveel als mogelijk opgespaard hemelwater. Het hemelwater van het dak wordt opgevangen in een opslag onder de voedergang van de koeien. Dit water wordt gebruikt om te reinigen en om de stal te koelen. Joris zette een systeem in elkaar om het dak van de stal met sproeiers te koelen. Wil je weten hoe hij dit heeft aangepakt? Hij legt het je graag uit.  

 

 

Witloofbedrijf Magnus LV in Merchtem: Druppelbevloeiingsinstallatie voor zaadkieming.

Voor de kieming en opkomst van de zaadjes heeft witloof water nodig. Een voorjaar met een heel lange droogteperiode is dan problematisch. Daarom ontwikkelde de familie Magnus een ‘druppelbevloeiingsmachine’, die het witloofzaad helpt om boven te komen. Deze machine is het resultaat van enkele jaren denken en proberen. Sam legt je graag uit hoe de constructie in elkaar zit. 

 

Ancienne Ferme Vaneeckhoudt in Galmaarden: Bodemzorg via innovatie.

Louis-Marie kiest voor niet-kerende bodembewerking om het water en de bodem ter plekke te houden. Hij zet ook in op houtkanten en bomen. Hij ervaart verminderde erosie, een betere infiltratie en hij ziet het bodemleven floreren. Tegelijk geeft hij aan dat het onderhoud van deze houtige landschapselementen niet zo voor de hand liggend is. Wil je meer leren over zijn aanpak? 

 

 

Hof ter Vaeren in Huldenberg: Traditie in bodemzorg.

De keuze van Hof ter Vaeren voor een potstal (waar de dieren op stro staan) heeft te maken met dierenwelzijn, maar ook met bodemvruchtbaarheid. Stalmest brengt veel organische stof aan in de bodem, wat uitstekend voedsel levert voor het bodemleven. Een gezond bodemleven staat op zijn beurt in voor een goede bodemstructuur en sponswerking van de bodem.  

 

Houd onze activiteitenpagina in het oog of abonneer je op de nieuwsbrief, zo mis je geen enkel infomoment en blijf je op de hoogte van ons onderzoek.

 

Prinsheerlijke Aardbeien in Kapelle-op-den-Bos: Water opvangen en recycleren. First flush.

Water opvangen en water recupereren, dat zijn de fundamenten van tuinbouwbedrijf Prinsheerlijke Aardbeien. Ontdek hoe Paul en Christine ervoor zorgen dat geen druppel verloren gaat. Paul denkt ook graag samen met collega’s na over hoe op een eenvoudige manier te voldoen aan het recent verplichte ‘first flush systeem’ voor het hergebruik van drainagewater bij grondloze openluchtteelten. Sinds kort moet je als tuinder immers alle drainagewater in perioden zonder of met weinig neerslag verzamelen om het te hergebruiken wanneer het terug voldoende geregend heeft. 

Witloofbedrijf Salens BVBA in Erps-Kwerps: Bedrijf en huishouden voor 99,9% op hemelwater

Op het witloofbedrijf van Luc en Rita verlopen alle bedrijfsprocessen én het huishouden voor 99,9% met opgevangen hemelwater. Enkel koken en tandenpoetsen vormen een uitzondering. Op het bedrijf is ook een erosiepoel en een bezinkpoel aanwezig. Bij hevige regenval, als de akkers het water niet meer kunnen slikken, blijft het toch ter plekke om later zachtjes aan te infiltreren. 

Melkveebedrijf Jolien LV in Asse: Sproei-installatie op dak van melkveestal

Voor melkveehouders Joris en Lien staat het welzijn van hun koeien centraal. Tegelijk gebruiken ze zoveel als mogelijk opgespaard hemelwater. Het hemelwater van het dak wordt opgevangen in een opslag onder de voedergang van de koeien. Dit water wordt gebruikt om te reinigen en om de stal te koelen. Joris zette een systeem in elkaar om het dak van de stal met sproeiers te koelen. Wil je weten hoe hij dit heeft aangepakt? Hij legt het je graag uit.  

Witloofbedrijf Magnus LV in Merchtem: Druppelbevloeiingsinstallatie voor zaadkieming

Voor de kieming en opkomst van de zaadjes heeft witloof water nodig. Een voorjaar met een heel lange droogteperiode is dan problematisch. Daarom ontwikkelde de familie Magnus een ‘druppelbevloeiingsmachine’, die het witloofzaad helpt om boven te komen. Deze machine is het resultaat van enkele jaren denken en proberen. Sam legt je graag uit hoe de constructie in elkaar zit. 

 

Ancienne Ferme Vaneeckhoudt in Galmaarden: Bodemzorg via innovatie

Louis-Marie kiest voor niet-kerende bodembewerking om het water en de bodem ter plekke te houden. Hij zet ook in op houtkanten en bomen. Hij ervaart verminderde erosie, een betere infiltratie en hij ziet het bodemleven floreren. Tegelijk geeft hij aan dat het onderhoud van deze houtige landschapselementen niet zo voor de hand liggend is. Wil je meer leren over zijn aanpak? 

Hof ter Vaeren in Huldenberg: Traditie in bodemzorg

De keuze van Hof ter Vaeren voor een potstal (waar de dieren op stro staan) heeft te maken met dierenwelzijn, maar ook met bodemvruchtbaarheid. Stalmest brengt veel organische stof aan in de bodem, wat uitstekend voedsel levert voor het bodemleven. Een gezond bodemleven staat op zijn beurt in voor een goede bodemstructuur en sponswerking van de bodem.  

 

 

Houd onze activiteitenpagina in het oog of abonneer je op de nieuwsbrief, zo mis je geen enkel infomoment en blijf je op de hoogte van ons onderzoek.

Heb je een vraag? Contacteer me!

Sorry, No posts.