Slimmer Water Sparen

De afgelopen droge zomers hebben de afhankelijkheid van de landbouw voor water scherpgesteld. Met het gebruik van water uit eigen opvang, waaronder spaarbekkens, kan de landbouwer tijdens periodes van lage waterbeschikbaarheid in zekere mate voorzien in zijn waterbehoefte. Dit project verenigt 5 landbouwers (1 groenteteler, 4 gemengde bedrijven met voornamelijk akkerbouw en veeteelt) die op hun eigen bedrijf een bekken of wateropslag willen aanleggen. We onderzoeken hierbij demogelijkheden van bijkomende maatschappelijke functies voor de spaarbekkens: ecologische inrichting, infiltratie, erosiepoel en buffering. We stellen alle verzamelde kennis aan de hand van klankbordacties / infosessies ter beschikking aan alle betrokken actoren en geïnteresseerden, zodat andere bedrijven hier concreet mee aan de slag kunnen.

Financiering project: Provincie Vlaams-Brabant

Startdatum: 01/05/2022

Einddatum: 30/04/2023

Partners: United Experts

Contactpersoon: Mieke Vandermersch