Bodem

Welke maatregelen kan ik treffen tegen droogte? En hoe kom ik meer te weten over de kwaliteit van mijn bodem?

Een gezonde bodem is een basisvoorwaarde voor een goede gewasproductie. Duurzaam bodembeheer wordt steeds belangrijker door de klimaatverandering en de actuele uitdagingen voor onze landbouw.

Waar wil je meer over weten?

Kies een onderzoeksthema waar je meer info over wil krijgen. Je vindt er ook elke deskundige per thema als contactpersoon.

Weerbare bodem en droogte

Welke koolstofrijke materialen zijn interessant om te werken aan behoud en opbouw van het organische stofgehalte?

Erosie

Erosie leidt tot afname van de bodemkwaliteit, maar ook de gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen gaan verloren.

B3W

Gestoeld op kennis en gesteund door onderzoek helpt B3W (Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit) bedrijven evolueren naar een duurzamere aanpak.