Witloof

Je zoekt rendabele witloofrassen voor jouw bedrijf? Vraagt je af welke ziekten en plagen je witloof belagen? En je kent graag de nieuwste technieken om je gewassen te beschermen? We geven praktische antwoorden, op basis van reële problemen bij telers.

Waar wil je meer over weten?

Kies een onderzoeksthema waar je meer info over wil. Je vindt er ook de contactgegevens van onze onderzoekers.

IPM & Gewasbescherming

Je witloof beschermen tegen ziekten en plagen? Zet in op preventie en monitoring.

Rassenonderzoek

We onderzoeken verschillende rassen om jou onafhankelijk advies te geven.

Teelttechniek en -kwaliteit

Teelttechniek en kwaliteit gaan hand in hand.

Grondwitloof

Grondwitloof is een echt Vlaams-Brabants streekproduct.

Witloofzadenbank

De witloofzadenbank verzekert de toekomst van het witloof.

Energiebesparing

Slim energie besparen is je rendabiliteit verhogen.

Water

Water is kostbaar, daarom springen we er slim mee om.

Nevenstromen

Wat is er mogelijk met geforceerde witloofwortels?

Economisch

De Witloofbarometer ondersteunt je bij strategische en operationele beslissingen.