Evaluatie van de mogelijkheden en demonstratie van nuttige erosiebestrijding in fijnzadige teelten

Dit project heeft als doelstelling de groente-, witloof- en cichoreiteelt te laten slagen binnen de nieuwe maatregelen voor erosie op rode en paarse percelen. Er wordt gedemonstreerd welke technieken voor de verschillende teelten best kunnen toegepast worden om enerzijds te voldoen aan de randvoorwaarden voor erosie en anderzijds aan de volgende criteria: 1) verantwoorde opbrengst en kwaliteit, 2) voldoende positief effect op erosie.

Financiering project: Demonstratieproject Departement Landbouw & Visserij

Startdatum: 15/02/2015

Einddatum: 14/02/2017

Partners: Inagro, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG)

Contactpersoon: Jasper Somers

Eindverslag Erosiebestrijding in de teelt van witloofwortelen