Wandelvoordracht Akkerbouw 2 juni 2023

Kom tijdens de wandelvoordracht meer te weten over de rassenproeven wintertarwe en wintergerst. We staan ook stil bij nieuwe teelten, suikerbieten en aardappelen. Tot slot bespreken we de randvoorwaarden en ecoregelingen uit het GLB.

Meer informatie vind je op de eventpagina.

Categorieën: Akkerbouw, Granen
Contactpersoon: Wim Fobelets
Gekoppeld project: Rassenproeven granen

Deze berichten vind je misschien ook interessant