Wandelvoordracht Akkerbouw in Bertem

Kom tijdens de wandelvoordracht meer te weten over de rassenproeven wintertarwe en wintergerst. We staan ook stil bij nieuwe teelten, suikerbieten en aardappelen. Tot slot bespreken we de randvoorwaarden en ecoregelingen uit het GLB.

 

Programma

Start om 13u30

  • Wintertarwe: rassenkeuze i.f.v. ziektegevoeligheid in het kader van IPM.
  • Wintergerst: rassenkeuze i.f.v. ziektegevoeligheid in het kader van IPM.
  • Nieuwe teelten: meer dan een belofte?
  • Suikerbieten: Onkruidbestrijding en bladluisbestrijding.
  • Aardappelen: actualiteiten (plaag, coloradokever,…), bemesting en rassen voor de toekomst.
  • Nieuwigheden binnen GLB: randvoorwaarden en ecoregelingen.

 

 

Praktisch

De wandelvoordracht gaat door op vrijdag 2 juni 2023 op het Proefplatform familie Ronsmans.
Samenkomst bij de loods ter hoogte van de kruising van de Nieuwstraat en de Weygenstraat, 3060 Bertem.

Deze activiteit komt in aanmerking voor de bijscholing fytolicentie, vergeet je identiteitskaart niet!

 

 

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Inschrijven kan tot en met donderdag 1 juni 2023.

Categorie(ën):

Akkerbouw | Granen
Contactpersoon: Mathijs Hast