Rassenproeven granen

Praktijkpunt Landbouw participeert in het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) en volgt sinds 2019 de graanproeven in het Hageland op. Voor de aanleg van de rassenproeven wordt samengewerkt met een ervaren graanteler die als ‘demoplatform’ samenwerkt met het Departement Landbouw en Visserij en met de praktijkcentra voor granen, aardappelen en suikerbieten.

LCG voert wetenschappelijke veldproeven uit rond rassenkeuze, ziektebestrijding, insectenbestrijding, gebruik van groeiregulatoren en teelttechniek in het algemeen.

Voor landbouwers en andere geïnteresseerden worden er traditioneel in de maand juni veldbezoeken georganiseerd aan de diverse locaties verspreid over Vlaanderen. Aanvullend organiseert LCG na de oogst en ook na de winter bijeenkomsten waarop de resultaten toegelicht worden. Tijdens de najaarsvergaderingen ligt de focus op rassenkeuze zodat landbouwers goed geïnformeerd zaaizaad van wintergranen kunnen bestellen.

Financiering project: Landbouwcentrum Granen (LCG), Provincie Vlaams-Brabant

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 01/01/2024

Partners: Bodemkundige Dienst van België (BDB), Departement Landbouw en Visserij, Inagro, Land- en Tuinbouwcentrum Waasland (LTCW), PIBO-campus, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL Bocholt), Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Universiteit Gent, Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs Hoogstraten, Vrij Technisch Instituut Poperinge