Nieuwste teeltfiches: blauwmaanzaad, deder, teunisbloem

Het voorbije teeltseizoen focusten we op 2 veelbelovende teelten uit de innovatietuin van de voorbije jaren: blauwmaanzaad en teunisbloem. Daarnaast werd ook een kleine test uitgevoerd met winterdeder en winterblauwmaanzaad om de mogelijkheden na te gaan in onze contreien. Andere veelbelovende teelten (mosterd, zonnebloem, deder, …) werden ondertussen opgenomen in vervolgprojecten.

De opkomst van winterdeder was goed maar er was teveel vorstschade na de winter. Winterblauwmaanzaad was wel een succes met een opbrengst van 3 ton per ha, terwijl de opbrengst van zomerblauwmaanzaad tegen viel: gemiddeld 0,6 ton per ha. Door de natte zomer duurde de afrijping van de teunisbloem lang en door het natte najaar kon niet eerder geoogst worden dan december. Helaas was de oogst tegen dan verloren gegaan aan vogelschade. Teunisbloem blijkt dus een risicovolle nieuwe teelt te zijn door de late afrijping maar heeft potentieel in droge en warme zomers.

 

Op de downloadpagina vind je de nieuwe teeltfiches en rendabiliteitsanalyses van (winter)blauwmaanzaad, deder en teunisbloem. Hierin staat de belangrijkste teeltinformatie en rendabiliteitsvoorwaarden.

 

Dit zijn de rechtstreekse links:

Contactpersoon: Evi Matthyssen

Deze berichten vind je misschien ook interessant