Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Door een slimme combinatie van teeltkeuze en –teelttechniek wordt de Vlaamse land- en tuinbouw klimaatrobuuster en zijn ze minder gevoelig aan extremen ten gevolge van het snel evoluerend klimaat en blijft de toekomst van de bedrijven gegarandeerd. In eerste instantie kan men zorgen dat er meer water wordt vastgehouden in de bodem. Een goede bodemzorg en vochtvoorziening van de teelten is een deel van de oplossing. In tweede instantie kan men inzetten op teelten die toleranter zijn voor hitte- en droogtestress of op nieuwe of heroplevende teelten die de klimaatrobuustheid van de sector vergroten. Als derde invalshoek kan men ook zorgen dat het beschikbare water beredeneerd en zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Tot slot vormt ook de monitoring en beheersing van nieuwe opkomende en gewijzigde plagen in verschillende teeltgroepen een deel van de oplossing.

Alle Vlaamse praktijkcentra Plant werken in dit project samen om de kennisopbouw en -overdracht naar een slimme combinatie van teeltkeuze en teelttechniek te optimaliseren en zoveel mogelijk land- en tuinbouwers te bereiken. Het project kadert in het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en de ‘Blue Deal’ en wordt gecoördineerd door het Proefcentrum voor Sierteelt.

Financiering project: Blue Deal, Vlaamse Veerkracht

Startdatum: 01/07/2021

Einddatum: 31/12/2023

Partners: Inagro, Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG), Landbouwcentrum voor voedergewassen (LCV), Proefcentrum Fruitteelt (PCfruit), Proefcentrum Hoogstraten, Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefstation voor de Sierteelt (PCS), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT)