Akkerbouwers gaan voor agro-ecologische graanteelt

Onder begeleiding van teeltadviseur Stefan Muijtens en met de hulp van Praktijkpunt Landbouw testen 15 akkerbouwers uit Tienen en omstreken een set innovatieve agro-ecologische praktijken.

Projecttrekker Regionaal Landschap Zuid-Hageland mikt op meer granen voor lokale verwerking tot brood en bier, en op aanpassingen in de teelttechniek waar bodem en biodiversiteit wel bij varen.

De deelnemende landbouwers gaan bijvoorbeeld aan de slag met mechanische onkruidbestrijding, mengteelten met vlinderbloemigen, gereduceerde bodembewerking,…

Ben je in de regio actief en stap je graag in het PDPO-project voor agro-ecologische granen? Neem dan contact op!

Categorieën: Akkerbouw, Granen

Deze berichten vind je misschien ook interessant