Veldbezoek en uitwisselingsmoment Bodem

Tijdens het veldbezoek gaan we langs bij een perceel van Wouter De Stecker, dat sinds 2010 deels wordt geploegd en deels niet-kerend bewerkt. Wat doet dat met de bodem? Oordeel zelf!

Tijdens het uitwisselingsmoment (TUM) gaan we dieper in op het werken met organische mest ten voordele van je bodem. De hoge kunstmestprijzen en de vaak kleiner wordende bemestingsruimte maken dat het optimaal inzetten van organische mest in je teelt steeds belangrijker wordt. Met praktijkgetuigenis door landbouwer Johan Van Lathem.

Beide delen sluiten op elkaar aan maar het is ook mogelijk om alleen het veldbezoek of alleen de TUM te volgen.

 

Programma

Deel 1: Veldbezoek WaterWijs
18u00
18u3019u30
Ontvangst met broodjes
Lange termijnproeven niet-kerende bodembewekering versus ploegen
Resultaten van 3 percelen regio Leuven en 2 percelen regio Pajottenland (Aster De Vroe, BDB vzw)
Bodembeoordeling: beoordeel zelf het verschil
Verplaatsing naar het Baljuwhuis
Deel 2: Thematisch UitwisselingsMoment B3W
19u30
20u00
20u30
21u00
21u30
Ontvangst met drankje
De mogelijkheden van organische mest en de voordelen voor je bodem
Landbouwer Johan en zijn ervaringen
Aandachtspunten rond het gebruik van organische mest
Einde met mogelijkheid tot het nuttigen van een drankje

 

Praktisch

Het veldbezoek en uitwisselingsmoment gaan door op onderstaande locaties:
Deel 1: Veldbezoek WaterWijs
Perceel Veldekens. Parkeren Hof te Put, Rensbergstraat 4, Galmaarden.

Deel 2: Thematisch UitwisselingsMoment B3W
Baljuwhuis, Heerenzaal, Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden.

 

 

Inschrijven

Het veldbezoek en uitwisselingsmoment zijn gratis, inschrijven is verplicht.

 

 

 

Een organisatie van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, B3W en Bodemkundige Dienst van België met financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant, Platteland Plus en VLM.

Contactpersoon: Mieke Vandermersch
Project: WaterWijs