Demo Houtkanten en bloemenranden in de witloof- en bietenteelt

Op dit demo-moment kom je meer te weten over de impact van houtkanten en bloemenranden in de witloof- en bietenteelt.

Houtkanten kunnen als schuil- en overwinteringsplaats dienen voor nuttige insecten. Ze dragen bij tot de biologische gewasbescherming van landbouwteelten. We monitoren de aanwezigheid van schadelijke en nuttige insecten op verschillende afstanden van een houtkant. Wist je dat je via niet-productieve investeringen (NPI) steun kan aanvragen voor het aanleggen van hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen?

Bij de niet-productieve investeringen (NPI) van het VLIF worden verschillende maatregelen gesubsidieerd. Het gaat onder andere over:

  • maatregelen rond biodiversiteit (bv. wildredders en nestkasten)
  • landschap (bv. aanplant van kleine landschapselementen)
  • erosie (aanleg van dammen)
  • waterbeheer (bv. spaarbekkens, stuwen, peilgestuurde drainage)
  • bodem
  • landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen

 

 

Programma

9.30u Schadelijke insecten en hun natuurlijke vijanden op witloof- en bietenpercelen

10.00u Effect van bloemenranden en houtkanten op aanwezigheid van nuttige insecten

10.30u Aanleg en onderhoud van houtkanten en bloemenranden

11.00u Steunmaatregelen voor houtkanten

 

 

 

 

 

Contactpersoon: Rutger Tallieu