Functionele agrobiodiversiteit en slim waterbeheer als sleutels tot meer natuurverwevenheid

In dit project worden demonstraties rond FAB en slim waterbeheer gebundeld met actuele kennis. Zes percelen worden opgevolgd: voor witloof en suikerbieten telkens 2 percelen in het kader van functionele agrobiodiversiteit, daarnaast ook 2 percelen met een gestuurde waterhuishouding/slim waterbeheer. Op deze percelen kan witloof staan, maar ook een andere teelt is mogelijk. De informatie verkregen uit de opvolging van deze percelen wordt gekoppeld aan inzichten uit de literatuur, desktop research, bevragingen en eerder onderzoek.

 

 

Met de steun van het Departement Landbouw en Visserij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. www.vlaanderen.be/pdpo

 

 

 

 

Financiering project: Demonstratieproject Departement Landbouw & Visserij

Startdatum: 01/07/2021

Einddatum: 31/12/2022

Partners: Boerennatuur Vlaanderen, Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), Provincie Vlaams-Brabant

Contactpersoon: Rutger Tallieu