Debatavond Water in het landschap

Nattere winters en drogere zomers: landbouw en natuur delen als eerste in de klappen bij een tekort of teveel aan water.

Onze bodems fungeren als waterreservoirs. Via infiltratie bereikt water de wortels van planten en bomen. Om diep te wortelen is een luchtige bodem van belang. Teveel aan water kan onze vegetatie schaden. Hoe stemmen we het waterpeil af op de waterbehoefte van planten en gewassen?

Om de voedselproductie te verzekeren, is wateropslag van groot belang. Want beschikbaar water is een must in het groeiseizoen. Maar welke plaats is weggelegd voor waterbuffering en wateropslag in het landschap?

Tijdens deze debatavond zoeken we naar antwoorden en oplossingen.

 

Programma

 • Verwelkoming door Tom Dehaene, gedeputeerde voor landbouw
 • Inleidende sprekers
   • Naar een weerbaar watersysteem, uitdagingen voor Vlaanderen. Door Wim Van Gils – MINA-raad
   • Slimmer water sparen. Door Lies Bamelis – United Experts
   • Stuwtjes en peilgestuurde drainage: kansen en knelpunten. Door Maarten Raman – Boerennatuur
   • Waterbuffering in het valleigebied van de Doode Bemde. Door Piet De Becker – INBO
 • Debat met
   • Wim Van Gils – MINA-raad
   • Lies Bamelis – United Experts
   • Maarten Raman – Boerennatuur
   • Piet De Becker – INBO
   • Sarah Garré – ILVO
   • Els Defillet – Dienst Waterlopen
   • Moderator: Ann De Bie
 • Napraten bij een drankje – einde voorzien om 22u

 

Praktisch

Deze debatavond gaat door op woensdag 22 maart 2023 om 19.30u in het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

De deuren gaan open vanaf 19u.

 

Inschrijven

 

Slotevent in het kader van het project ‘Waterwijs, dankzij een nieuwe aanpak van interactief kennis delen in de landbouw.’

Een organisatie van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Waterlopen.

Contactpersoon: Mieke Vandermersch
Project: WaterWijs