Bij collega’s op bezoek 3: Swales-contourlandbouw (Vlaams-Brabant)

Slim omgaan met water is een must. In februari 2023 organiseert het Praktijkpunt een bezoek aan zeven bedrijven met een waterwijze oplossing.

Swales zijn greppel-bermstructuren parallel met de hoogtelijnen van een perceel. In de greppel wordt water verzameld. Heuvelafwaarts naast de greppel ligt een kleine berm of aardwal. Het systeem is bedoeld om infiltratie te bevorderen en erosie tegen te gaan. Wanneer contourlandbouw gecombineerd wordt met contourboslandbouw, dan wordt op die berm een meerjarige, houtige vegetatie aangeplant. In de week van 13 februari brengen we een bezoek aan drie landbouwers die swales hebben aanliggen. Tijdens deze bezoeken hebben we het over de aanleg van swales en hoe die ingepast zijn in de bedrijfsvoering, maar ook over de randvoorwaarden waaraan het systeem moet voldoen om effectief erosie tegen te gaan.

 

10u: CSA-bedrijf Natuurlijk Fruit

Natuurlijk fruit is een zelfoogstboerderij, opgericht door het gepassioneerde duo Emile en Axel. Dankzij de combinatie van dieren (schapen, kippen en runderen) en planten (fruit en de groenten) lukt het om nagenoeg volledig circulair te werken. Emile en Axel gaan ook heel bewust om met water. Ze bufferen en hergebruiken het regenwater dat op de serre terechtkomt. Watergift gebeurt via druppeldarmen om de verdamping en afspoeling te beperken. En er zijn swales aangelegd volgens de hoogtelijnen van het perceel.

 

 

Praktische informatie

Samenkomst om 10u bij Natuurlijk Fruit, Tervuursesteenweg 360, 3001 Leuven
Einde bezoek om 11u30.

 

Inschrijven

 

 

Deze dag kadert in de bezoekenreeks ‘Waterwijze oplossingen in het kader van de droogteproblematiek’.
In het kader van het project ‘Waterwijs, dankzij een nieuwe aanpak van interactief kennis delen in de landbouw.’

 

Contactpersoon: Mieke Vandermersch
Project: WaterWijs