© BASF

Gebruik jij Frontier Elite?

Voorlopig is er geen probleem met vervuiling van het water door Frontier Elite (dimethenamid-P) in Vlaams-Brabant, en dat willen we zo houden.

België meet concentraties van werkzame stoffen in oppervlaktewater om vervuiling te controleren. Dimethenamid-P, de actieve stof van Frontier Elite, overschrijdt vaak toetsingswaarden. Dat gebeurt vooral in het IJzerbekken. Het wordt als herbicide gebruikt in heel wat teelten (o.a. mais, suikerbiet, koolzaad, koolsoorten, prei, ui, witloof), wat leidt tot mogelijke verontreiniging van oppervlaktewater via spuitdrift en afspoeling.

 

Omwille van de veelvuldige overschrijdingen, is er een emissiereductieplan (ERP) opgesteld. Daar in staan concrete maatregelen die door alle gebruikers gevolgd moeten worden. Enkel zo kunnen we voorkomen dat de toelating van dimethenamid-P wordt ingetrokken.

 

Houd rekening met deze concrete maatregelen:

  • Spuit niet als er risico is voor drift.
  • Houd altijd afstand van waterlopen en sloten bij het vullen en schoonmaken van de tank.
  • Respecteer altijd de voorgeschreven bufferzones. De aanbeveling is om altijd een minimum bufferzone van 5m (met 75% driftreductie) aan te houden, ook als het gebruik van hogere driftreductiedoppen een smallere bufferzone toestaat.
  • Er zijn ook regionale bufferzones van toepassing. Houd altijd de breedste bufferzone aan.
  • Spuit niet bij een weersvoorspelling van  ≥ 5 mm neerslag binnen 24 uur.

 

Lees je graag de gedetailleerde info? Die vind je op fytoweb.

 

 

© foto: BASF

Categorieën: Akkerbouw, Koolzaad
Contactpersoon: Klaartje Bunkens

Deze berichten vind je misschien ook interessant