Extra voorzorg om flufenacet-herbiciden te behouden

Gewasbeschermingsmiddelen die teruggevonden worden in het oppervlaktewater dreigen van de markt te verdwijnen. Om de herbiciden op basis van de actieve stof flufenacet niet te verliezen, werkten de overheden samen met de gewasbeschermingsmiddelenindustrie maatregelen uit. Zoals steeds gelden de gebruiksvoorwaarden op het etiket.

Enorm belangrijk blijft het vermijden van puntvervuiling bij het vullen en spoelen van de spuit. Specifiek voor flufenacet geldt dat slechts één toepassing per teelt toegelaten is in wintergranen.

In maïs gelden héél strenge gebruiksvoorwaarden (o.a. slechts 1 jaar op 3 toepassen en grasbufferstrook naast oppervlaktewater van 20 meter) omdat maïsherbiciden met flufenacet ook terbutylazine bevatten.

In alle teelten wordt het gebruik op erosiegevoelige percelen gekoppeld aan het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen erosie.

Meer details? Raadpleeg Fytoweb.

Categorieën: Akkerbouw, Granen
Contactpersoon: Mathijs Hast

Deze berichten vind je misschien ook interessant