Leuven Boert

De stad Leuven tovert het Ladeuzeplein om tot een groene plek in het teken van stadslandbouw, met leerrijke activiteiten voor jong en oud. Alles in het teken van de korte keten en de rechtstreekse band tussen producent en consument.

Praktijkpunt Landbouw is aanwezig om op een laagdrempelige manier IPM uit te leggen aan het brede publiek, om mensen bewust te maken van de vele inspanningen die landbouwers doen. We vertellen meer over de witloofmineervlieg en hoe we de monitoring verbeteren en laten mensen proeven van dederolie, een van de beloftevolle nieuwe teelten.

Contactpersoon: Els Gils