Zonnebloemteelt fleurt Vlaams-Brabantse landschap op

De voorbije decennia is er op het platteland een afname van biodiversiteit. Een verruiming van de teeltrotatie met meer bloeiende gewassen is één van de maatregelen om dit tegen te gaan.

De hoofddoelstelling van dit project is de introductie van de zonnebloemteelt in het teeltplan van Vlaams-Brabantse akkerbouwers. Zonnebloem is een nieuwe, rendabele en klimaatrobuuste teelt. Als bloeiend gewas draagt de teelt bij aan de biodiversiteit en opwaardering van het platteland.

Dit willen we bereiken via een co-creatieproject met pionier-telers, telers met interesse en afnemers verderop in de korte keten en door het optimaliseren van de teelttechniek in deze regio.

De zonnebloemteelt levert een nieuw pallet aan kansen op voor de Vlaams-Brabantse korte keten.  Dit gaat niet alleen over zonnebloempitten en zonnebloemolie, maar ook jonge zonnebloemknoppen als alternatief voor artisjok en gegrilde volledige zonnebloemhoofden.

Met dit project zetten we alles op alles om deze kansen voor de korte keten te verzilveren. Zo wordt de regio Vlaams-Brabant de voortrekker in Vlaanderen op gebied van de zonnebloemteelt.

Met recreatieve en toeristische activiteiten zetten we in op landschapsbeleving op het platteland en komt dit project ten goede van het imago van de landbouwsector.

Financiering project: Platteland Plus Project

Startdatum: 01/01/2023

Einddatum: 30/06/2025

Contactpersoon: Kathelijne Ferket