Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden

Ritnaalden, de larven van kniptorren (Elateridae), zijn een groeiend probleem. Ze worden momenteel beschouwd als één van de schadelijkste bodeminsecten in de akker- en tuinbouw. Door hun polyfage karakter en hun meerjarige levenscyclus zijn deze keverlarven moeilijk te beheersen. De toegelaten middelen voor de geïntegreerde teelt blijken onvoldoende efficiënt om economische schade te voorkomen en bovendien niet in alle teelten toepasbaar. Het doel van dit IWT-LA traject is het ontwikkelen van een teeltoverschrijdend ritnaaldencompendium voor de landbouwer, steunend op drie IPM pijlers (observatie in de teelt, schadedrempels als beslissingsinstrument en bij voorkeur niet-chemische beheersingstechnieken).

Financiering project: VLAIO

Startdatum: 01/04/2015

Einddatum: 01/10/2019

Partners: Inagro, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

Contactpersoon: Klaartje Bunkens

Ritnaalden! Hoe kan je ze herkennen en bestrijden?