Rassenproeven koolzaad

Praktijkpunt Landbouw zet sterk in op een geïntegreerde plaagbeheersing van de koolzaadglanskever. Daarvoor bouwden we een waarnemingsnetwerk uit van tien koolzaadpercelen in Hageland, Dijleland en Pajottenland.

Het werk rond gewasbescherming in koolzaad wordt afgewisseld met een orïenterende rassenproef en het verkennen van nieuwe teelttechnieken (o.a. mengteelt).

Koolzaad is een robuust gewas dat met een relatief extensieve teelttechniek een hoge opbrengst kan realiseren. Daarom kan deze teelt akkerbouwbedrijven voorbereiden op wijzigende randvoorwaarden zoals meer koolstoflandbouw, minder gewasbeschermingsmiddelen, minder kunstmest, enz.

Financiering project: Provincie Vlaams-Brabant

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 01/01/2024

Partners: Provincie Vlaams-Brabant