Innovatie én praktijkimplementatie van waarnemings- en waarschuwingssystemen voor insectenplagen ter verduurzaming en internationalisering van de Vlaamse fruit- en groenteteelt

Waarnemingen vormen de basis voor de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) tegen insectenplagen. Sinds de jaren 80 worden op witloofpercelen waarnemingen van de witloofmineervlieg en de wollige slawortelluis uitgevoerd in gele vangbakken. Deze huidige manuele waarnemingstechnieken zijn echter zeer arbeidsintensief en sinds decennia zijn er hierin geen noemenswaardige vooruitgangen meer geboekt.

In dit project wordt er gewerkt aan een update van het huidige waarnemings- en waarschuwingssysteem om insecten op het veld te identificeren door het (deels) te automatiseren. Hierbij wordt er gefocust op een semi-automatische screening van vangplaten doormiddel van beeldverwerking. De vangplaten worden gefotografeerd en via een softwareprogramma gescand op doelinsecten. In dit traject ligt de nadruk op de fruit- en witloofteelt die de primaire doelgroep van dit veranderingstraject vormen.

 

 

Financiering project: VLAIO

Startdatum: 01/09/2017

Einddatum: 31/12/2021

Partners: Inagro, KU Leuven MeBioS, Proefcentrum Fruitteelt (PC Fruit)

Contactpersoon: Klaartje Bunkens