Enerpedia 3.0

Enerpedia zet in op advies en begeleiding van de Vlaamse land- en tuinbouwers. Witlooftelers kunnen bij ons gratis terecht met al hun vragen over energie. Wil je het verbruik van je koelcellen naar beneden brengen? Ben je benieuwd wat zonnepanelen op jouw bedrijf kunnen betekenen?  Wij helpen je verder met jouw vragen. Heb je nood aan meer dan een antwoord op enkele vragen? Wij doorlopen samen met jou een individuele begeleiding op maat.  Hierbij voeren we eerst een energieanalyse  uit op het bedrijf. Na de energieanalyse gaan we over tot een actieplan met nazorg om een energiebesparing te realiseren.

Financiering project: Vlaams Klimaatfonds

Startdatum: 22/09/2017

Einddatum: 31/12/2020

Partners: Hooibeekhoeve, Inagro, Innovatiesteunpunt, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Proefbedrijf Pluimveehouderij (PP), Proefcentrum Hoogstraten, Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefstation voor de Sierteelt (PCS), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Thomas More Hogeschool, Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT)

Contactpersoon: Jasper Somers