DRIP: Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw

Water is een cruciale productiefactor in de tuinbouw en het gebruik ervan komt onder druk te staan in droge jaren die steeds vaker voorkomen. Datagedreven aansturing van druppelirrigatiesystemen biedt de meeste garantie op een duurzame tuinbouw, in droge jaren voor de toekomst van Vlaanderen. Door bodemvochtsensoren te koppelen aan een bodemwaterbalansmodel en weersvoorspellingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van data-assimilatie, ontstaat een krachtig hulpmiddel voor irrigatiebegeleiding. Bijkomend kan de irrigatie efficiëntie worden verhoogd door haspelirrigatie om te vormen naar druppelirrigatie. De verdampingsverliezen door evaporatie vanuit de bodem worden ingeperkt door water gericht toe te dienen in de wortelzone. Gedurende het project gaan pionierbedrijven aan de slag met druppelirrigatie om obstakels te overwinnen zodat druppelirrigatie praktisch en economisch evenwaardig alternatief wordt voor haspelberegening.

Financiering project: VLAIO

Startdatum: 01/04/2020

Einddatum: 31/03/2024

Partners: Bodemkundige Dienst van België (BDB), KU Leuven, Proefstation voor de Groenteteelt vzw (PSKW), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG)

Contactpersoon: Evi Matthyssen