Circulaire koolstofopbouw voor een betere bodem

Dit project wil het organische stofgehalte verhogen door in te zetten op kringlooplandbouw en via het gebruik van beschikbare reststromen. Van stalmest over compost en miscanthus tot houtsnippers. Dit project focust op het sluiten van kringlopen. Zo biedt het ook kansen op samenwerkingsverbanden in het platteland die vandaag nog onvoldoende benut worden. De uitvoerders willen, door de mogelijkheden van de eerder genoemde bodemverbeteraars te demonstreren, de landbouwers tonen hoe ze de bodem voldoende kunnen voeden en dit binnen het stringente kader van de mestwetgeving.

 

 

Met de steun van het Departement Landbouw en Visserij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. www.vlaanderen.be/pdpo

Financiering project: Demonstratieproject Departement Landbouw & Visserij

Startdatum: 01/07/2020

Einddatum: 30/06/2022

Partners: Bodemkundige Dienst van België (BDB), Boerennatuur Vlaanderen, PIBO-campus, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL Bocholt)

Contactpersoon: Mieke Vandermersch

Eindbrochure Circulaire koolstofopbouw voor een betere bodem