Circulair forceren: maximaal hergebruik van drainwater bij witloof

Hydrocultuur vond zijn ingang in de witloofteelt in 1973. Dit maakt de witloofsector één van de pioniers in de hydroteelt. Gedurende de forcerie wordt een voedingsoplossing voortdurend gerecirculeerd langsheen de witloofwortels. Na afloop van een forceriecyclus wordt het drainwater opgevangen, en kan het dus herbruikt worden. Recirculair of hergebruik van drainwater is niet zonder risico’s. Elementen uit de voedingsoplossing worden via de plantenwortels opgenomen. Hierdoor kan een tekort aan deze elementen ontstaan. Omgekeerd kunnen bepaalde elementen, zoals natrium, net accumuleren doordat ze bijna niet worden opgenomen door de wortels. Daarnaast is de voedingsoplossing ook een mogelijke vector voor plantenziekten, waardoor hergebruik van water tussen verschillende forceercycli kan leiden tot ziekteoverdracht. Ook residu’s van gewasbeschermingsmiddelen kunnen opstapelen, waardoor na herhaaldelijk hergebruik de MRL-waarden in de witloofkroppen mogelijks kunnen worden overschreden. Om van de witloofforcerie een volledig gesloten watersysteem te maken, is de installatie van een waterzuiveringssysteem bijgevolg aan te raden. Binnen dit project bekijken we via verschillende proeven welke waterzuiveringssystemen waardevol kunnen zijn voor de witloofteelt.

 

 

Met de steun van het Departement Landbouw en Visserij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. www.vlaanderen.be/pdpo

Financiering project: Demonstratieproject Departement Landbouw & Visserij

Startdatum: 01/03/2020

Einddatum: 30/06/2022

Partners: Inagro, Proefstation voor de Groenteteelt vzw (PSKW)

Contactpersoon: Tim De Clercq