ChiQon: kwaliteitsverbetering van witloof doorheen de hele productieketen

Het ChiQon-project heeft als doel een duurzame kwaliteitsverbetering van witloof te bekomen en dit doorheen de hele productieketen. De teelt van witloof is complex en is op te delen in 3 fases: de wortelteelt op het veld, de wortelbewaring in de frigo en het forceren van de wortels.

Elk van deze fasen draagt bij aan de finale productkwaliteit. De introductie van nieuwe meettechnieken en modellen zal de telers toelaten op een nog meer onderbouwde manier de juiste teelttechnische beslissingen te nemen.

Op deze manier kan de topkwaliteit van het Belgische witloof verder verfijnd worden waardoor ook zijn internationale competitiviteit gevrijwaard en versterk wordt. Dit zal finaal ook de rendabiliteit van de Belgische witloofbedrijven ten goede komen.

 

 

Financiering project: VLAIO

Startdatum: 01/05/2020

Einddatum: 30/04/2024

Partners: Inagro, KU Leuven MeBioS, KU Leuven Plantenbiotechniek, Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT)

Contactpersoon: Tim De Clercq

Kleur- en pitafwijkingen van de witloofkrop.pdf