Bouwstenen voor de Vlaamse sojateelt en -keten

Droge sojabonen kunnen tot humane voeding of diervoeder verwerkt worden. Deze grondstof wordt vandaag door de in Vlaanderen gevestigde voedingsbedrijven en mengvoederfabrikanten geïmporteerd.

Maar de vraag naar nieuwe lokale teelten is zo groot dat een eerder beperkte opschaling van sojateelt niet onopgemerkt blijft bij collega-landbouwers van de sojapioniers. Het is een uitdaging om deze interesse af te stemmen op de voortschrijdende kennis en de lokale sojaketen in ontwikkeling, die samen de randvoorwaarden scheppen voor een rendabele teelt.

Met dit demonstratieproject zetten we in op drie grote pijlers: verspreiden van de best beschikbare teelttechniek, kilo’s en kwaliteit winnen van zaai over beregening tot oogst en inspireren met (nieuwe) afzetkanalen voor lokale soja.

 

 

Met de steun van het Departement Landbouw en Visserij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. www.vlaanderen.be/pdpo

Financiering project: Demonstratieproject Departement Landbouw & Visserij

Startdatum: 01/03/2021

Einddatum: 28/02/2023

Partners: Inagro, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), PIBO-campus

Contactpersoon: Mathijs Hast