Bodemkracht

De bodem is de basis voor een goede waterhuishouding voor de plant. Een goed bodembeheer zorgt voor een maximale waterbuffercapaciteit in de bodem.

Met innovatieve producten en maatregelen proberen we de capaciteit te verhogen, infiltratie te verbeteren en verdamping van bodemvocht tegen te gaan. De maatregelen en producten realiseren een voorsprong die de gewasproductie veerkrachtiger maakt tegen droogte en hitte.

Dit project brengt, aan de hand van demonstraties, maatregelen en producten onder de aandacht die landbouwbedrijven helpen om zich aan te passen aan de toenemende droogteproblematiek. Leren uit de praktijk staat in dit project centraal.

 

 

Met de steun van het Departement Landbouw en Visserij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. www.vlaanderen.be/pdpo

Financiering project: Demonstratieproject Departement Landbouw & Visserij

Startdatum: 01/03/2021

Einddatum: 01/03/2023

Partners: Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Proefstation voor de Groenteteelt vzw (PSKW), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG)

Contactpersoon: Jelina Terrijn

Brochure Bodemkracht