BODASLIM

BOdemvochtsensorennetwerk als DAta-leverancier voor een SLIMmer watergebruik in land- en tuinbouw.

De hoofddoelstellingen van dit project zijn:

(1) kennis te genereren over de variatie van het bodemvochtgehalte in ruimte en tijd, en deze kennis inzetbaar te maken om op niet-geïrrigeerde percelen de gewasgroei beter te ondersteunen,

(2) via slimme irrigatiesturing het bepalen van de optimale watergift een stuk eenvoudiger te maken, zodat het watergebruik bij irrigatie efficiënter wordt.

(3) deze kennis te demonstreren en de verdere uitrol ervan binnen de provincie Vlaams-Brabant te ondersteunen.

 

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Financiering project: Slimme Regio

Startdatum: 01/11/2021

Einddatum: 31/10/2023

Partners: Bodemkundige Dienst van België (BDB), Fruitbedrijf Van der Velpen Jan en Patrick, Proefcentrum Pamel, Tuinbouwbedrijf cvba Kestemont, VITO – Remote Sensing (RS)

Contactpersoon: Mieke Vandermersch

Slim irrigeren met bodemvochtsensorennetwerk