Bestrijden van onkruid en residu

Residu’s van gewasbeschermingsmiddelen verontreinigen het oppervlaktewater. Om puntvervuiling te helpen vermijden, zullen we landbouwers sensibiliseren omtrent de nieuwe actiepunten uit de IPM-checklist.

Ook beogen we een verminderd gebruik van herbiciden door het demonstreren van mechanische onkruidbestrijdingstechnieken en het vergaren van onderzoeksresultaten van de toepassing ervan in granen, suikerbieten, cichorei en witloof. Een wiedeg is niet enkel geschikt voor onkruidbestrijding. In graan testen we of de machine kan bijdragen aan het emissiearm aanwenden van vloeibare dierlijke mest.

De samenwerking met de Bayer Forward Farm in Huldenberg vergroot de zichtbaarheid van de demovelden. Daar zal ook het slotevent en een workshop georganiseerd worden rond maatschappijkritiek en de perceptie omtrent ‘pesticiden’.

Financiering project: Demonstratieproject Departement Landbouw & Visserij

Startdatum: 01/01/2023

Einddatum: 31/12/2024

Partners: Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), PIBO-Campus

Contactpersoon: Mathijs Hast