B3W

Dertien Vlaamse praktijk- en onderzoekscentra zetten hun schouders onder de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W). Samen beheren we het kennisnetwerk en vertalen we die kennis naar direct toepasbare richtlijnen en handvaten voor land- en tuinbouwers in functie van een oordeelkundige bemesting en een geïntegreerd bodembeheer. We vinden het daarin belangrijk om ook de land- en tuinbouwers te betrekken en hun ervaring en kennis op te nemen, alsook om hun creativiteit te stimuleren.

Onze medewerkers, met name de adviseurs en onderzoekers van de praktijk- en onderzoekscentra, brengen de verzamelde kennis ook rechtstreeks tot bij de land- en tuinbouwers. Ons multidisciplinaire team heeft belangrijke troeven om de adviesdienst tot een succes te maken:

  • In elk deel van Vlaanderen kunnen we begeleiders inzetten met kennis van het specifieke terrein en de aanwezige sectoren en teelten;
  • Onze begeleiders hebben uitgebreide ervaring in het begeleiden van land- en tuinbouwers en het demonstreren van goede praktijken;
  • Er is ook academische expertise in het consortium aanwezig, waardoor de B3W-werking continu gevoed wordt met de laatste wetenschappelijke inzichten rond duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer.

 

Op zoek naar meer info? Neem dan zeker een kijkje op de website b3w.vlaanderen.be.

Financiering project: Vlaamse overheid

Startdatum: 01/01/2020

Einddatum: 31/12/2024

Partners: Bodemkundige Dienst van België (BDB), Hooibeekhoeve, Inagro, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), PIBO-Campus, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL Bocholt), Proefcentrum Fruitteelt (PC Fruit), Proefcentrum Hoogstraten, Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefstation voor de Sierteelt (PCS), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG)

Contactpersoon: Jasper Somers