Aroma-roots: Aromatische wortelgewassen inzetbaar in de bio-economie

Mierik (Armoracia rusticana), grote engelwortel (Angelica archangelica) en lavas (Levisticum officinale) zijn drie aromatische wortelgewassen. Zowel het verse plantmateriaal als de geëxtraheerde aroma’s van deze gewassen kunnen in tal van (non)-food applicaties verwerkt worden. Toch zijn op vandaag slechts enkele pioniers actief in de teelt van deze gewassen in België. Deze pioniers geven aan dat er nog vrij veel knelpunten zijn op teelttechnisch vlak die areaaluitbreiding op belemmeren. Naast een oplossing voor deze knelpunten willen de pioniers ook meer duidelijkheid over de afzetmogelijkheden en zijn ze op zoek naar nieuwe teelten die passen binnen hun teeltrotatie. De vraag naar areaaluitbreiding weerklinkt ook vanuit de verwerkende industrie.

Via teeltoptimalisatie, rassenproeven en het in kaart brengen van de valorisatiemogelijkheden wil Aroma-roots areaaluitbreiding stimuleren van mierik, lavas en de grote engelwortel in Vlaanderen.

Het project verloopt in samenwerking tussen Flanders‘ FOOD, ILVO, Innovatiesteunpunt en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Met steun van VLAIO.

Financiering project: VLAIO

Startdatum: 01/01/2023

Einddatum: 28/02/2025

Partners: Boerenbond, Flanders Food, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

Contactpersoon: Rutger Tallieu