Altchem: alternatieven voor chemische bodemontsmetting

Het project heeft als hoofddoel een effectief, rendabel en duurzaam alternatief te vinden voor chemische bodemontsmetting. Dit alternatief beoogt het reduceren van de populatie aan schadelijke bodemorganismen zodat de teelt van kropsla, veldsla en witloof in de grond de volgende jaren rendabel kan blijven.

Zowel fysico-chemische als microbiële technieken worden hiervoor onderzocht. Daarnaast is het ook een projectdoel om het ontsmettingsresultaat duurzaam te maken door het inbrengen en stimuleren van gunstige micro-organismen of BCO’s (bio-controle-organismen).

 

Financiering project: VLAIO

Startdatum: 01/06/2020

Einddatum: 31/05/2024

Partners: Inagro, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Proefstation voor de Groenteteelt vzw (PSKW), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG)

Contactpersoon: Kathelijne Ferket