Akkerdelen

Zelfplukboerderijen tonen aan dat geëngageerde consumenten bereid zijn om te participeren in het teeltrisico van de boer. Vanwege de machinale oogst en het aan een verwerker uit te besteden sorteerproces worden nieuwe teelten zoals quinoa en linzen noodzakelijkerwijs op een veel grotere schaal geteeld dan de groenten op een CSA-bedrijf. Dat staat vaak haaks op de wens van een landbouwer om een nieuwe teelt op bescheiden schaal te introduceren op zijn bedrijf. Tussen zaai en oogst kunnen consumenten al intekenen op een of meerdere oogstaandelen van 10 m², wat overeenkomt met 2 kg quinoa of linzen.

 

Startdatum: 01/01/2022

Einddatum: 30/06/2023

Contactpersoon: Mathijs Hast