Witloofwortels: ook insecten lusten er wel pap van

Weinig groenten zijn zo met een streek verbonden als witloof met Vlaams-Brabant. De insectenkweek was daarentegen nog een grote onbekende in onze landbouwsector. Maar onbekend is onbemind! Met dit project vervulden we een pioniersrol en introduceerden we de mogelijkheden van insectenkweek aan landbouwers en ook het grote publiek. De witloofteelt produceert niet alleen prachtige witloofkroppen, maar ook afvalstromen zoals geforceerde wortels en oogst- en kuisafval. Via een pilootkweek toonden we aan dat deze reststromen een ideale grondstof vormen voor de insectenkweek. Bovendien blijken de klimaatruimtes (koelcellen en forceerruimtes) de ideale kweekomgeving. Dankzij onze haalbaarheidsstudie en bijhorende rekentool kunnen individuele landbouwers de rendabiliteit van insectenkweek op hun eigen bedrijf nagaan. Een draaiboek met gedetailleerde teeltinformatie helpt bij de daadwerkelijke opstart van insectenkweek. Zo willen we inzetten op de transitie naar een duurzame bio-economie of circulaire economie waar optimaal gebruik wordt gemaakt van lokaal geproduceerde biomassa.

 

“Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Vlaams-Brabant.

Financiering project: PDPO III - Plattelandlandsproject

Startdatum: 31/08/2017

Einddatum: 30/06/2019

Partners: Thomas More Hogeschool

Contactpersoon: Tim De Clercq

Insectenkweek op een witloofbedrijf