Quinoa Lokaal

Het project ‘Quinoa lokaal’ (QUILO) wil verkennen of en hoe er een gangbare en/of biologische teelt van het nieuwe gewas quinoa rendabel te introduceren is in Vlaanderen. De onderzoekers behouden het groene imago van dit gewas als een sterke begintroef. Daarom zetten we bijvoorbeeld sterk in op mechanische onkruidbeheersing. Het doel is om de Vlaamse landbouwer in staat te stellen een kwaliteitsvol quinoa-eindproduct te leveren, en tegelijk de rendabiliteit te garanderen/verhogen.

Financiering project: VLAIO

Startdatum: 01/12/2019

Einddatum: 30/11/2023

Partners: Inagro, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

Contactpersoon: Wim Fobelets