Enerpedia 2.0

Het doel van het project is de energie- en klimaatprestaties van de landbouwsector te verbeteren door middel online audits, begeleiding, organiseren van workshops en het ter beschikking stellen van objectieve informatie. Innovatieve duurzame technieken verder ontwikkelen en vlotter ingang doen vinden bij reguliere landbouwers, is de opzet.

Dit doen we aan de hand van online audits, begeleiding en het ter beschikking stellen van objectieve informatie, zodat de landbouwer een goede bedrijfsbeslissing kan nemen. De energie- en klimaatprestatie van de landbouwsector verbeteren, is het uiteindelijke doel.

Financiering project: Vlaams Klimaatfonds

Startdatum: 31/05/2014

Einddatum: 01/06/2017

Partners: Hooibeekhoeve, Inagro, Innovatiesteunpunt, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), PIBO-campus, Proefbedrijf Pluimveehouderij (PP), Proefcentrum Fruitteelt (PCfruit), Proefcentrum Hoogstraten, Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefstation voor de Sierteelt (PCS), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT), Katholieke Hogeschool Kempen

Contactpersoon: Jasper Somers