Agroforestry 2025: veranderingstrajecten gericht op systeemoptimalisatie en haalbare verdienmodellen

AGROFORESTRY.2025 zal bijdragen aan een verhoogde veerkracht van de landbouw in Vlaanderen via het ontsluiten van het volledige potentieel van agroforestry (AF) in zijn diverse vormen en gedaanten. We mikken op het verhogen van de toepasbaarheid van AF binnen de Vlaamse landbouwsector via het optimaliseren van de verschillende deelfacetten (vakkundig management, teelttechnische optimalisatie, leveren van kwaliteitsvolle producten,…), en via de ontwikkeling van haalbare verdienmodellen. Het eindresultaat: breedgedragen, effectieve en economisch rendabele AF-systemen.

Als rode draad doorheen het project bouwen we aan een set concrete, participatieve veranderingstrajecten via sterke interactie met landbouwers en andere relevante actoren. Dit met het ​oog op co-creatie van innovatieve AF-systemen en de ontwikkelingspaden ervoor. Met dit project richten we ons (via een benadering op maat van de deelsectoren) tot de volledige grondgebonden landbouwsector.

Financiering project: VLAIO

Startdatum: 01/10/2020

Einddatum: 31/08/2024

Partners: Bodemkundige Dienst van België (BDB), Boerennatuur Vlaanderen, Inagro, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

Contactpersoon: Rutger Tallieu